Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

San Guillermo Abad

Manuel Garcia 1826

8:30 a 11:30hs

14:30 a 17:30hs

8 a 11hs

11:30 a 14:30hs

  8:30 a 11:30hs 9 a 12hs

Soldini - Fund. Dios es Amor

Soldini - Zona Rural

15 a 18hs     9 a 12hs  

Cosecha Fund. Dios es Amor

Prov. Unidas 1300 bis

8:30 a 11:30hs     8:30 a 11:30hs  

Casa de Dios

Perú 377 bis

8 a 11hs

15 a 18hs

8 a 11hs     8 a 11hs

Asuncion de la Virgen

Kay 380 (Córdoba 7200) Rot Club

15 a 18hs 15 a 18hs     9 a 12hs

MA.MADRE DE LA ESPERANZA 

 Olivé 2582 (Génova 2500)

8:30 a 11:30hs       9 a 12hs

FUNDACIÓN DIOS ES AMOR

Bv. Segui 6475

8:30 a 11:30hs

14:30 a 17:30hs

       

COM. CRISTIANA DE ROSARIO

Uriburu 385

8:30 a 11:30hs

14:30 a 17:30hs

14 a 17hs     9 a 12hs

CRUZADA DEL ESPÍRITU SANTO

Perdriel 2034 (Padre Ignacio)

9 a 12hs

15 a 18hs

9 a 12hs   14 a 17hs 9 a 12hs

JESUCRISTO PAN DE VIDA 

(Cristalería) Irala 4470

 Bo C.Escalada

8:30 a 11:30hs

15:00 a 18:00hs

8 a 11hs     9 a 12hs

VECINAL SALADILLO

Fonseca 5670

Ex Tonelero

8:30 a 11:30hs

15:00 a 18:00hs

8 a 11hs      

"MARCELINO CHAMPAGNAT"

Rueda 4500(Rueda y

Avell.3 cuad.oeste)

9 a 12hs       9 a 12hs

Asociación Vecinal “Avellaneda  Oeste"

Amenabar  4122

 

14 a 17hs

14 a 17hs 14 a 17hs  

Centro Comunitario "El Progreso"

Grandoli 3765 - 463-2720

         

Asociación Regional Parque Sur

Arijon 229

16 a 18hs       16 a 18hs